SZKOLENIA |CERTYFIKACJE LEAN SIX SIGMA |

WDRAŻANIE LEAN | KONSULTACJE

 

 

łatwiej, lepiej, szybciej, taniej

SmallLogo_edited.jpg

Jak inspirować i wspierać ludzi, którzy są z Tobą w procesie zmiany? Jakie są kroki w procesie wprowadzenia zmiany? Szkolenia z go4sixsigma pomogą Ci stworzyć kulturę organizacyjną, dzięki której wydajniej i skuteczniej rozwiążesz problemy oraz wdrożysz zmiany w swoim procesie.

Dzięki połączeniu metody Six Sigma z Lean osiągniesz cele biznesowe, zwiększysz skuteczności i efektywności procesów. Udział w szkoleniach pomoże Ci uświadomić, w jaki sposób zastosowanie podejścia projektowego i cyklu DMAIC wpływa na przebieg wszystkich procesów w całej organizacji. Pozwoli Ci skutecznie wprowadzać zmiany dzięki którym Tobie i Twoim współpracownikom będzie się pracowało łatwiej, lepiej, szybciej i taniej.

 

Certyfikacja Lean Six Sigma rozpoczyna się na poziomie szkolenia Lean Six Sigma Yellow Belt, którego zadaniem jest zbudowanie świadomości czym jest Lean oraz Six Sigma i w jakich sytuacjach można wykorzystywać każde z podejść do wprowadzania zmian w organizacji. Szkolenie na poziomie Lean Six Sigma Green Belt daje pełną wiedzę jak poprowadzić projekt DMAIC, całe szkolenie prowadzone jest w oparciu o projekty uczestników. Szkolenie na poziomie Lean Six Sigma Black Belt pozwala uczestnikom zarządzić zmianą niezależnie od typu organizacji i procesu, w którym jest problem do rozwiązania.

 

 

 

 

 

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

 

 

 

 

Certyfikacja Lean Six Sigma Yellow Belt pozwala na zbudowanie solidnych podstaw zrozumienia metodologii Lean Six Sigma. Lean Six Sigma Yellow Belt posiada pełną wiedzę na temat identyfikacji i eliminacji 7 marnotrastw. Po ukończeniu szkolenia Lean Six Sigma Yellow Belt każdy uczestnik będzie potrafił:

 • Myśleć o organizacji, jako o zestawie procesów wzajemnie powiązanych oraz dostrzegać wewnętrznych klientów w tej organizacji     

 • Zrozumieć różnicę pomiędzy Lean a Six Sigma oraz przydatność każdej z metodologii  rozwiazywania problemów i usprawniania procesów

 • Dostrzec 7 marnotrastw jako punktu początkowego dla działań usprawniających ze szczególnych zrozumieniem oczekiwań klienta

 • Świadomie definiować oraz skutecznie wprowadzać standardy w organizacji oraz przekonać współpracowników do ich wartości

 • Wykorzystać umiejętności zarządzania zmianami, aby przeprowadzić udany projekt poprawy procesu

 • Wykazać się wrażliwością na różnice kulturowe w procesie zarządzania zmian

 

 

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

 

 

 

 

Lean Six Sigma Green Belt to profesjonalista, który jest zaznajomiony z metodologią Lean Six Sigma oraz posiada dogłębne zrozumienie wszystkich aspektów w fazach DMAIC:

 • Define – definiowanie problemu i procesu

 • Measure  – pomiar stanu obecnego

 • Analyze – analiza przyczyn problemu

 • Improve – poprawa, ulepszenie, propozycje zmian

 • Control – kontrola efektów wprowadzonych zmian

Osoba ta prowadzi projekty doskonalące w 20% swojego czasu pracy. Szkolenie pozwala zdobyć praktyczna wiedzę jak rozwiązać problem oraz skutecznie zarządzać zmianą.  W ramach szkolenia każdy uczestnik poprowadzi samodzielnie projekt w oparciu o kartę projektu Lean Six Sigma.

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie potrafił:

 • Komunikować się w języku Lean Six Sigma w oparciu o dane, liczby i fakty    

 • Powiązać koncepcje Lean Six Sigma z wartościami firmy i jej strategią      

 • Zrozumieć i zastosować pięciostopniowy model DMAIC, jako ramy działań usprawniających procesy w organizacjach      

 • Zastosować szeroki zakres technik rozwiazywania problemów    

 • Wykorzystaj swoje umiejętności Six Sigma, aby poprowadzić udany projekt poprawy procesu i dostarczyć organizacji znaczących rezultatów      

 • Po ukończeniu tego kursu zdobędziesz solidną wiedzę na temat wdrażania kultury Lean Six Sigma

 • Zastosować szeroki zakres technik i narzędzi w obszarze doskonalenia procesów    

YB.png
GB.png
szkolenia.png
SmallLogo_edited.jpg
PONAD 1000 PRZESZKOLONYCH OSÓB
 
FIRMY.png